• Bastionforsvaret og Russlands militærmakt. Et utdatert trusselbilde? 

      Kvam, Ina Holst-Pedersen (NUPI Policy Brief, Research report, 2021)
      Russlands potensielle etablering av Bastionforsvaret er forankret i inneværende langtidsplan (LTP) som Forsvarets dimensjonerende scenario for en eventuell stormaktskonflikt. Kombinasjonen av våpenteknologisk utvikling og ...