Show simple item record

dc.contributor.authorHolmerud, Hans Henrik
dc.date.accessioned2012-06-01T10:05:47Z
dc.date.available2012-06-01T10:05:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160741
dc.descriptionBacheloroppgave i militære studier; ledelse og landmaktno_NO
dc.description.abstractTeori: Ledende studier på området viser at den fysiske formen i samfunnet har endret seg negativt frem til år 2000. Etter 2000 er det en divergens i hva som synes å være hovedtrenden. Noen studier viser en fortsatt negativ endring, mens andre viser en stabilisering. Den fysiske formen i Forsvaret har utviklet seg negativt frem til 2005. Dagens operasjoner stiller meget harde fysiske krav til soldatene. God aerob og anaerob utholdenhet, samt utholdende muskelstyrke og sterk kjernemuskulatur blir spesielt vektlagt som viktige egenskaper i dagens operasjoner. Formål: Studien har til hensikt å kartlegge løpstider på 3000 meter på FOS KS i perioden 2006 – 2011. Videre vil studien se resultatet opp mot den fysiske formen i samfunnet, den fysiske formen i Forsvaret og en endring av Forsvarets operasjoner. Resultat: Fra å ligge på 12:14 og 12:19 i henholdsvis 2006 og 2007 forbedrer løpstiden på 3000 meter på FOS KS seg med 29 sekunder til 2008. I treårsperioden 2008 – 2010 ligger løpstidene relativt stabilt, men øker med 11 sekunder. Fra 2010 til 2011 viser studien en negativ utvikling på 16 sekunder. Konklusjon: Det har vært en endring i løpstidene på 3000 meter for FOS KS i perioden 2006 – 2011. Denne endringen kan sees i sammenheng med en mulig stabilisering av fysisk aktivitet i samfunnet. Det er vanskelig å konkludere i om en endring i Forsvarets operasjoner kan påvirke løpstidene på 3000 meter i denne studien, men når intensiteten på operasjonene øker, synes dette å styre hva slags treningsformer som blir vektlagt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherKrigsskolenno_NO
dc.subject3000 meter - Løpstid - FOS KSno_NO
dc.subjectEndringerno_NO
dc.subjectFysisk formno_NO
dc.title3000 meter ved FOS KS : en studie av endring i løpstid på 3000 meter ved FOS KS i perioden 2006-2011no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record