Show simple item record

dc.contributor.authorSnedal, Tom
dc.date.accessioned2013-07-05T09:49:12Z
dc.date.available2013-07-05T09:49:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100122
dc.description.abstractMasteroppgaven er en kvalitativ case-studie som tar for seg det taktiske helikoptermiljøet i Luftforsvaret. Studien ser på hvordan miljøets oppdrag i Afghanistan gjennom fire og et halvt år har påvirket evnen til å løse nasjonale oppgaver. Afghanistanoppdraget var avgrenset til medisinsk evakuering av norske og allierte soldater. Det representerte dermed både en innsnevring av oppdragsspekteret for miljøet og en spissing i form av at forholdene i operasjonsområdet var svært krevende. Oppgavens problemformulering er: Hvordan har Forsvarets helikopteroppdrag i Afghanistan påvirket skvadronenes evne til å støtte Hæren, Forsvarets spesialstyrker og politiet i Norge? Studien redegjør for det taktiske helikoptermiljøet i Norge, oppdraget i Afghanistan og de tre mest sentrale aktørene som støttes nasjonalt. Deretter drøftes påvirkningen av oppdraget i Afghanistan i lys av innsatsfaktorene Personell, Materiell og Kompetanse, som danner grunnlaget for operativ evne. Studien finner at det ikke er store volummessige ulikheter i personellsituasjonen før og etter Afghanistanoppdraget, selv om det har vært store svingninger underveis. Imidlertid er det generelle alders- og erfaringsnivået svekket på grunn av avgang i løpet av perioden. Den sterke gjennomstrømningen av personell har medført uro og slitasje. Samtidig ble det tydelig at miljøet ikke hadde nødvendig volummessig robusthet til å håndtere nasjonale oppdrag og styrkebidraget i Afghanistan samtidig. Resultatet av dette var at samtlige nasjonale oppdrag gradvis ble lagt til side, slik at oppdraget i Afghanistan kunne gjennomføres. Dette medførte blant annet at helikoptrene ikke var tilgjengelig på beredskap for politiet den 22. juli 2011. Materiellmessig finner studien at helikoptrene er bedre egnet til å løse nasjonale oppdrag etter 2012 enn før 2008. Særlig er ytelsesoppgradering og bevæpning av helikoptrene sentrale momenter, som medfører at det taktiske helikoptermiljøet kan utføre oppdrag som tidligere ble ansett som for risikable. På kompetansesiden synes det som at miljøet er styrket etter gjennomført Afghanistan-oppdrag. Holdninger, profesjonalisering og vilje til å sette seg detaljert inn andre avdelingers behov trekkes frem. Dessuten har miljøet økt tillit til egne vurderinger etter å ha blitt satt på prøve gjennom flere år i reelle stridsoperasjonerno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectLuftforsvaretno_NO
dc.subjectAfghanistanno_NO
dc.titleStyrket eller svekket? En studie av hvordan Afghanistan-oppdraget har påvirket det taktiske helikoptermiljøet i Luftforsvaretno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber63no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record