Show simple item record

dc.contributor.authorRavn, Bård M.
dc.date.accessioned2013-07-05T09:33:35Z
dc.date.available2013-07-05T09:33:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100114
dc.description.abstractVurderingene av fremgang og resultater i NATOs militære operasjoner, benevnt operations assessment, har blitt kritisert for å være anekdotiske, og ikke gjenspeile et korrekt bilde av virkeligheten. For å øke vår kunnskap om prosessen som leder frem til disse vurderingene, og dermed bedre kunne fastslå om kritikken er berettiget, har denne studien hatt til hensikt å undersøke i hvilken grad vitenskapelige prinsipper er applisert i NATOs operations assessment-prosess. Selv om vitenskap i seg selv ikke kan garantere for sannheten, har det i studien vært lagt til grunn at kunnskap basert på vitenskap står sterkere enn andre typer kunnskap. En slik forståelse innebærer at man i utgangspunktet kan stole mer på vurderinger som helt eller delvis er basert på vitenskapelige metoder og prinsipper, enn på vurderinger som er basert på andre tilnærminger. I oppgavens første del blir NATOs beskrevne operations assessment-prosess beskrevet og analysert i lys av grunnleggende samfunnsvitenskapelige prinsipper. Undersøkelsen viser at NATOs beskrevne metode har svært mange likhetstrekk med hvordan en samfunnsvitenskapelig undersøkelse gjennomføres. Imidlertid, når det kommer til viktige metodologiske forhold som kan ha stor innvirkning på både reliabilitet og validitet, er NATOs metode ofte vagt og ufullstendig beskrevet. For å gjennomføre prosessen som beskrevet, og samtidig ivareta vitenskapelige prinsipper, synes det derfor nødvendig at en viss vitenskapelig kompetanse er tilgjengelig hos de som skal gjennomføre prosessen i virkelige operasjoner. I studiens andre del blir det undersøkt i hvilken grad NATOs beskrevne prosess faktisk blir fulgt i operasjonene. Gjennomføring av operations assessment blir undersøkt på det operasjonelle nivået i fire NATO-operasjoner siden 2010, samt ved det Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i Norge. Undersøkelsen viser at det er forskjeller mellom operasjonene, men at NATOs prosess i hovedsak følges. Studien viser at FOH er kommet kort i implementeringen av operations assessmen. For å få fortgang i implementeringen, bør det vurderes å gjennomføre operations assessment også i disse operasjonene. Av NATOs operasjoner siden 2010, peker studien mot at operasjonene i Afghanistan i minst grad gjennomfører operations assessment slik den er beskrevet av NATO. Måten assessmentprosessen gjennomføres på, er med på å svekke graden av både validitet og reliabilitet i vurderingene som gjøres, fordi viktige analyser i stor grad baseres på subjektive antakelser.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectMilitære operasjonerno_NO
dc.subjectNATOno_NO
dc.subjectKrigføringno_NO
dc.titleVinner vi krigen? Vurdering av fremgang og resultater i militære operasjonerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record