Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøseth, Tom
dc.date.accessioned2012-08-06T12:03:57Z
dc.date.available2012-08-06T12:03:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100104
dc.description.abstractDet er gjennomført mange studier om ledelsesteori og type lederskap, men færre har viet plass til mellomledere og deres utøvelse av forskjellige lederroller. Hensikten med denne oppgaven har vært å belyse mellomlederens roller i større unnskapsbedrifter. Gratton hevder at mellomledere utfører to roller, generell ledelse og informasjonsformidling, og at mellomlederen ikke er tilpasset dagens utfordringer. Utfordringene Gratton ser er: 1) Den teknologiske utviklingen automatiserer og overtar oppgavene til mellomledere. 2) Generasjon Y ser ingen verdi i å rapportere til en som kun holder oversikt over hva de gjør, når de kan gjøre dette selv. 3) Økte kunnskapsbehov vil gjøre mellomledere med generelle lederkunnskaper overflødig. Disse utfordringene for mellomlederen gir følgende problemstilling: Er mellomlederen overflødig i store kunnskapsbedrifter? Ved hjelp av dybdeintervju med seks respondenter fra Forsvaret, Politiet, Microsoft og Telenor har jeg fått deres oppfatninger om mellomledernes roller, om disse er i endring og hvorvidt de oppfattes som utfordret. Forutsetninger for respondentene var blant annet at de skulle ha ledererfaring, personalansvar og representerte større kunnskapsbedrifter. Hovedfunnene i oppgaven var at respondentene brukte mye tid på andre oppgaver enn de Gratton pekte på. Hun ser dermed ut til å ha en for snever fortolkning av mellomlederrollene. Flere av mellomlederne i undersøkelsen hadde oppfattet en endring av rollene i senere tid, noe som kan tyde på at de tilpasser seg utviklingen og justerer rollene. Teknologi ga i følge respondentene effektivisering på noen områder, men samtidig økt kompleksitet og nye oppgaver for mellomlederen. Økte krav fra Generasjon Y ble i mindre grad registrert i utvalget, bortsett fra interessen for teknologi og hensyn til individuelle behov. Utfordringen med kunnskapsbehov slo heller ikke betydelig inn. Respondentene så alle behov for faglig innsikt, samtidig som generell fagoversikt også er viktig. I sum viser funnene at Grattons teori i liten grad har støtte i utvalget. Konklusjonen er at mellomlederens endelikt fremstår som overdrevet i dag.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherForsvarets høgskoleno_NO
dc.subjectmellomledereno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectkunnskapsbedrifterno_NO
dc.titleMellomlederens endelikt? Den endrede rollen for mellomlederenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber83no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel