Show simple item record

dc.contributor.authorQviller, Jørn
dc.date.accessioned2013-07-05T09:29:44Z
dc.date.available2013-07-05T09:29:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100086
dc.description.abstractDenne oppgaven er om kinesiske myndigheters tilnærming til å bekjempe ekstremisme, separatisme og terrorisme (EST). Det blir gjort gjennom først å etablere et doktrinært utgangspunkt, deretter har jeg gjennomført to case-studier for å se etter kontinuitet og avvik. Mitt første case er myndighetenes tilnærming og håndtering av uro og opprør i provinsen Xinjiang. Mitt andre case er Kinas bruk av den regionale organisasjonen Shanghai Cooperation Organisation (SCO) for å bekjempe EST. Jeg analyserer Kinas bekjempning av EST ved hjelp av et utvalg av prinsipper fra NATOs COIN-doktrine AJP 3.4.4. Den doktrinære og nasjonale tilnærmingen til EST bærer preg av at politikken har den overordnede styringen på innsatsen og har langsiktige mål. Sikkerhetsstyrkene er underordnet den politiske innsatsen. Underliggende årsaker håndteres gjennom forsiktig oppmykning av ytringsfrihet og økonomisk vekst. Tilnærmingen i Xinjiang avviker noe, særlig med strengere befolkningskontroll. Det gjelder innenfor myndighetskontroll på utøvelse av religion og minoritetskultur. Den Han-kinesiske kultur blir spredd gjennom skolesystem og ved tilflytting av Han-kinesere, i et forsøk på å endre det sosiale terrenget i provinsen. Kinas bruk av SCO for å bekjempe EST avviker noe fra den doktrinære tilnærmingen ved at den internasjonaliserer konflikten i Xinjiang. Modellen som er utarbeidet i oppgaven for Kinas bekjempelse av EST må ses i tre perspektiv; Nasjonalt, lokalt og regionalt. Det nasjonale perspektivet sikrer nasjonal legitimitet for bekjempelse av EST lokalt. Det regionale perspektiv gir regional legitimitet for den nasjonale innsatsen, samt lengre rekkevidde for kinesiske myndigheter. Den lokale innsatsen blir noe lokalt tilpasset fra den doktrinære tilnærmingen. Sammenlignet med NATO-prinsippene for COIN ser det ut til at den kinesiske tilnærmingen på noen områder er mer i tråd med klassisk vestlig COIN-teori. Dette gjelder særlig viljen til å benytte sterke virkemidler for befolkningskontroll. Det som avviker fra prinsippene og teorien er hvordan kinesiske myndigheter i mindre grad håndterer underliggende årsaker gjennom reformer, men i større grad endrer hele det sosiale terrenget og den demografiske balansen. Det kan gi myndighetene større oppslutning for politikken. Med økonomisk utvikling vil det på sikt kunne gi regimekritiske grupper mindre oppslutning, men på den annen side har det en alvorlig bieffekt ved å distansere minoriteter fra myndighetene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectKinano_NO
dc.subjectCOINno_NO
dc.subjectCounterinsurgencyno_NO
dc.subjectOpprørsbekjempelseno_NO
dc.titleKinesisk COIN? En analyse av Kinas bekjempelse av ekstremisme, separatisme og terrorisme?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber98no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record