Show simple item record

dc.contributor.authorLilleskare, John A.
dc.date.accessioned2013-07-05T09:17:17Z
dc.date.available2013-07-05T09:17:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100078
dc.description.abstractDenne oppgaven skal undersøke hvorvidt spesifikasjonene i de store anskaffelsesprosjektene er for detaljerte og om det brukes omfattende detaljerte spesifikasjoner fremfor funksjonelle krav. Det er gjort et forsøk på å belyse områder som påvirker spesifikasjonen og hvorfor de blir enten detaljert spesifisert eller kommer på et mer overordnet plan. Det analysert hvordan elementer som usikkerhet, opportunisme, tillit og kompetanse påvirker spesifikasjonen. For å få et sammenlikningsgrunnlag er det tatt utgangspunkt i det norske fregattprosjektet, Fridtjof Nansen-prosjektet, og gjennomført et sammenlikning med det danske Iver Huitfelt prosjektet. Begge er fregatter, med sammenliknbare kapasiteter som er konstruert under liknende politiske forutsetninger og er planlagt for liknende typer oppdrag. Derfor er disse godt egnet til å gjennomføre en komparativ analyse. Det er gjennomført intervjuer med sentrale personer i det norske og danske prosjektet, samt personell som har fungert som prosjektledere fra det danske Lindøverftet og fra Navantia som representerer leverandørleddene i de to prosjektene. I løpet av oppgaven poengteres det flere forhold som påvirker hvordan størrelsen på spesifikasjonen blir og det er pekt på årsaker til at den får en viss fordeling mellom funksjonelle og spesifikke krav. Det kommer frem at det er mange fordeler ved å holde så mye som mulig av spesifikasjonen på et funksjonelt nivå da dette gir bedre utnyttelse av leverandørens kompetanse og gir større fleksibilitet til å finne gode løsninger innenfor de økonomiske rammene som er satt. Dette bildet er imidlertid ikke entydig da det også viser seg at når man som kunde vet akkurat hva man skal ha, eller må avslutte et saksforhold, vil det være det beste for alle parter å spesifisere i detalj de løsningene man ønsker å få implementert. Det viser seg også at det ikke er spesifikasjonen som driver hvor omfattende oppfølgingen av programmene er. De erfaringene prosjektene gjør i designfasen og begynnelsen av gjennomføringsfasen, påvirker hvor mange ressurser som brukes i større grad enn selve mengden krav.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectForsvaretno_NO
dc.subjectProsjektstyringno_NO
dc.subjectOffentlige anskaffelserno_NO
dc.titleGjennomføres prosjekter effektivt i Forsvaret: Koster spesifikasjon mer enn det smakerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record