Show simple item record

dc.contributor.authorUtkilen, Torun
dc.date.accessioned2013-07-05T09:56:55Z
dc.date.available2013-07-05T09:56:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100064
dc.description.abstractSanitetsetterretning har som en av sine funksjoner å bidra til bedre innsikt og forståelse av mulige trussler og helserisiki i internasjonale operasjoner. For å utvikle gode medisinske styrkeforebyggende tiltak er det avgjørende at, det forefinnes kunnskaper om, og vurderinger av operasjonsområdet. Denne oppgaven har følgende problemformulering: Hva er sanitetsetterretning, hvordan utøves sanitetsetterretning, og hvilken betydning har sanitetsetterretning for utformingen av medisinsk styrkebeskyttelse i Norge? Sanitetsetterretning som begrep utenfor Etterretningsorganisasjonen er et fenomen, og har derfor ikke et tydelig definert innhold, men er basert på skjønn. Doktriner er avhengig av tre forhold, teoriforståelse, kultur og innhold, videre har kulturforståelsen innvirkning på teoriforståelsen, og oppgaven viser at det har vært utfordrende å enes om en felles teoriplattform. Dette viser at NATO-doktrinen som omhandler sanitetsetterretning har liten autoritet. Videre har oppgaven analysert, hvordan sanitetsetterretning utøves, og belyst hvilke organisatoriske forutsetninger som bør være til sted for å kunne utforme medisinsk styrkebeskyttelse fra sanitetsetterretning. Tilfellestudier som illustrerer dette er fra Sudan 2004, Afghanistan 2005 og KNM Fridtjof Nansen 2009.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSanitetsetterretningno_NO
dc.subjectHelserisikono_NO
dc.subjectInternasjonale operasjonerno_NO
dc.titleSanitetsetterretning: i spenningsfeltet mellom krisemaksimering, ryggdekning og militær nytteverdino_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber62no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record