Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrongstad, Stein
dc.date.accessioned2013-07-05T08:33:07Z
dc.date.available2013-07-05T08:33:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100046
dc.description.abstractTolv år etter terrorangrepene på USA 11.september 2001, har Al Qaida endret karakter og organisering. I dag fremstår organisasjonen med en sentral ledelse og flere assosierte grupper i forskjellige deler av verden. Boko Haram i Nigeria kan være en slik assosiert gruppe, men kunnskapen om den voldelige gruppen er relativt liten i Norge. En studie av Boko Haram er av betydning da det vil gi kunnskap om gruppen i seg selv, men også om Al Qaida nettverket er i ferd med å revitaliseres i Maghreb og Sahel. I starten av denne studien blir begrepene terrorisme og opprør diskutert for å danne grunnlag for en analyse av Boko Haram. Boko Haram utøver religiøst motivert politisk vold, og springer ut fra det nordlige Nigeria. Nigeria er Afrikas folke-rikeste nasjon, og har omtrent like mange muslimer som kristne. De religiøse skillelinjene følger ressurslinjene. I det fattige og ressursknappe nord er muslimer bosatt, og i sør bor de kristne med tilgang til store ressurser i form av olje, gass og handel over havet via Guinea bukta. På veien fram mot analysen av Boko Haram tar studien også for seg Al Qaida som moderorganisasjon, Al Shabaab og Al Qaida i Maghreb for å danne et bilde av terrornettverket i Afrika. Deretter diskuteres Tuaregopprøret i Mali og Niger for å danne et bilde av opprør i regionen, og hvordan dette skiller seg fra terrorisme. Studien tar sikte på å forklare om Boko Haram først og fremst kan kategoriseres som en terrorgruppe, eller om de er en opprørsgruppe i Nigeria. Dette gjøres ved å analysere fem operasjoner de har gjennomført over de fem siste årene i konteksten av studiens valgte definisjon av både terrorisme og av opprør. Deretter analyseres rapportering av Boko Haram sine angivelige forbindelser til Al Qaida nettverket i den hensikt å avdekke om de er en del av nettverket eller ikke.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectNigeriano_NO
dc.subjectBoko Haramno_NO
dc.subjectOpprørsgrupperno_NO
dc.subjectAl Qaidano_NO
dc.subjectTerrororganisasjonerno_NO
dc.subjectTerroristerno_NO
dc.titleEr Boko Haram en terrorgruppe i Al Qaida nettverket eller en opprørsgruppe i Nigeria?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber71no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel