• Følgerskap. En naturlig del av utdanningen? 

      Taasen, Ole-Henrik (Master thesis, 2020)
      Bakgrunnen for denne masteroppgaven er at jeg etter mange års sjøtjeneste i Marinen har erfart at mange unge offiserer kommer ombord med et aktivt forhold til å skulle lede, men i mindre grad til å skulle la seg lede. I ...