• Vårt digitale fundament 

      Svenungsen, Bjørn (IFS Insights;5/2019, Report, 2019)
      Vårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, ...