• En analyse av risiko og complacency hos jagerflygere 

      Stueland, Erlend (Master thesis, 2023)
      Denne studien har til hensikt å setter søkelys på om det er relevans mellom holdning i militære luftoperative miljøer og oppfattet risikoforståelse. Det hele er for å skape bedre forståelse for atferd og holdning for å ...