• Avklaringer i broteamet. En nødvendighet eller bare en formalitet? 

      Angeltvedt, Andreas; Strøm, Benjamin (Bachelor thesis, 2019-05)
      Denne oppgaven handler om hvordan avklaringer i roller og kommunikasjon påvirker navigasjonen. Med et deduktivt utgangspunkt gjennomføres det et observasjonsstudie i simulatoranlegget på Sjøkrigsskolen, hvor følgene ...