• Geoprosessingstjenester - Muligheter ved bruk av ArcGIS Server eller OS GIS 

   Sjøberg, Erlend; Bråthen, Yngve; Ågedal, Annike (Bachelor thesis, 2014-10-30)
   Interessen for geografisk informasjon på internett øker i rask takt. Innen Forsvaret er interessen for deling og analysering av geografisk data over et nettverk også av økende interesse, noe som fremgår av pågående ...
  • OneNote i Militær Planprosess. Teknologi og Menneske 

   Sjøberg, Erlend (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler hvordan OneNote som digitalt verktøy kan utnyttes i en militær planprosess. Oppgaven er artikkelbasert og artikkelen er skrevet for Scandinavian Journal of military studies. Oppgaven har til hensikt ...