• Deterrence of Cyberattacks. 

      Søfferud, Gudbrand (Master thesis, 2019)
      Cyberområdet har gitt verden nye muligheter for kommunikasjon, kontroll og produktivitet. Det har effektivisert samfunnet og innvirker på alt fra forsvar, regjering, forskning og finans til helse, industri, energi og ...