• Navigasjonsklokke. En videreutvikling av dagens sekundær navigasjon. 

      Monsen, Haakon Lauritz; Løbrot, Fredrik Angell (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven ser på mulighetene for å utvikle sekundær navigering på Sjøforsvarets fartøy. Navigasjonsklokken er en forbedring av den tradisjonelle stoppeklokken og hoderegningsmetoden brukt for firestrek. Ved testing ...