• Kriseledelse. En krevende overgang fra linje til stab 

      Mehus, Helge (Master thesis, 2020)
      Oppgaven handler om krisehåndtering i politiet. Den er gjennomført som en casestudie av Oslo politidistrikts overgang fra linjeledelse til stabsledelse under akutte kriser. Når en ekstraordinær hendelse inntreffer vil ...