• MilGeo i TMBN 

      Steffensen, Alexander; Berg, Marius; Staff, Karl Johan; Lutz, Alexander S. (Bachelor thesis, 2014-10-30)
      Rapporten tar for seg bruken av militær geografi (MilGeo) i Telemarkbataljon (TMBN). Ved å utføre kvalitative intervjuer som går i dybden hos utvalgte offiserer i TMBN har gruppen sett på hvordan statusen for MilGeo er i ...