• Ledelse og lederutvikling i Forsvaret. Status og veivalg. 

      Luktvasslimo, Ove Jørn (Master thesis, 2013)
      Hensikten med studien er å danne et grunnlag for å videreutvikle lederutviklingspraksis i Forsvaret. En gjennomgang av tidligere dokumentasjon på dette feltet er mangelfull i Forsvaret. Problemstillingen; på hvilken måte ...