• Autonom målutvelgelse : Et rettslig dilemma? 

      Kvam, Ståle (Master thesis, 2017)
      At fremtiden inneholder en større grad av autonomi synes å være en oppfatning de fleste deler i dagens samfunn. Økt innslag av autonomi er også trenden innen militære systemer, både når det gjelder målutvelgelse og ...