• Militærordningens konsekvens for OR-seleksjon i Hæren 

      Kubban, Arild Bondø (Master thesis, 2016)
      Den nye militærordningen deler befalskorpset i to – officers (OF) og other ranks (OR). OF og OR skal skilles på blant annet kompetanse og ledelse. Førstegangsseleksjonen av OR inn i OR-søylen gjennomføres likevel som før: ...