• Energy Management System 

      Kismul, Mikal; Wallem, Edvard S. (Bachelor thesis, 2021)
      I 2019 utviklet Sindre Laukvik og Vebjørn Randal en EMS-modell som skulle simulere et hybrid fremdriftssystem og skulle gi mulighet for demonstrasjoner, øvinger og kunne brukes til FOU på FHS/SKSK (Randal & Laukvik, 2019). ...