• Anvendelse av redningshelikoptre i kontra-terroroppdrag 

      Jarwson, Rune M. (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven analyserer muligheter og begrensninger ved bruk av 330 skvadronens redningshelikoptre i kontra-terroroppdrag. Oppgaven består av fire deler; innledning, teori, analyse og avslutning. Oppgavens teorikapittel ...