• CRM i Forsvaret. En analyse av uønsket hendelse Heistadmoen høsten 2021 

      Vang, Robin; Herbrandsen, Joakim (Bachelor thesis, 2022-06)
      Denne oppgaven ønsker å se nærmere på hvilke faktorer som påvirket evnen til risiko håndtering og situasjonsbevissthet under øvelse Sverd på Heistadmoen. Øvelsen fant sted under emnet MILM 1105 militær ledelse og ...