• Folkerettskonferansen 2021. Hybride trusler og cyberoperasjoner 

   Cooper, Camilla G.; Sannem, Jo Andreas; Jessen, Endre; Karlson, Veronika; Hellestveit, Cecilie; Köhler, Tobias (Others, 2021)
   Folkerettskonferansen er en videreføring av et fagseminar på dagsaktuelle temaer knyttet til krigens folkerett/internasjonal humanitær rett arrangert i samarbeid mellom Norges Røde Kors, tidligere Forsvarets Stabsskole (nå ...
  • Folkerettskonferansen 2022. Krigen i Ukraina - nøytralitet og partsstatus, krigsforbrytelser og rettsoppgjør 

   Cooper, Camilla G.; Sæther, Tobias; Stokkereit, Ivar; Ulfstein, Geir; Hellestveit, Cecilie; Johansen, Sigrid Redse; Møse, Erik; Nystuen, Gro; Berger, Anette (Others, 2023)
   Tema for Folkerettskonferansen 2022 kunne bare være en ting: krigen i Ukraina. Aldri før har folkeretten preget nyhetsbildet eller vært så omdiskutert som etter at Russland angrep Ukraina den 24. februar og Norge og andre ...