• Militært lederskap: Nye utfordringer for den militære sjef? 

      Gussiås, Reidun Anita (Master thesis, 2009)
      Formålet med oppgaven har vært å undersøke om militære sjefer opplever nye utfordringer i relasjon til bredden og dybden på dagens endrede kontekst. Problemstillingen har vært: ”Opplever militære sjefer nye lederskapsutfordringer ...