• Hvordan forsterke Marinens taktiske logistikkstøtte? 

      Broberg, Kristoffer; Fure, Kristoffer (Bachelor thesis, 2019-04)
      Sjøforsvaret og Marinen har tidvis ikke tilstrekkelige ressurser til å kunne understøtte hele styrkestrukturen. Under Trident Juncture 2018 ble et kystvaktfartøy, samt en «ship taken up from trade» (STUFT) benyttet til å ...