• ErgoShip 2021 – Maritime artikler 

   Forsdahl, Stein Hatlem; Sulen, Henning; Mjelde, Frode Voll (Book, 2022)
   Welcome to the special issue dedicated to the conference Ergoship 2021! The editorial committee are proud to present a selection of papers from Ergoship 2021 and a few invited papers within the topic of maritime Human ...
  • Sjømilitær teknologi – undervisning og forskning 

   Forsdahl, Stein Hatlem; Krätzig-Berle, Ellen Margit; Sæbø, Arild; Totland, Harald (Book, 2021)
   Denne utgaven av Necesse handler, som tittelen viser, om undervisning i sjømilitær teknologi og forskning innen det samme feltet, men også om bruk av teknologi til utvikling av undervisningen. Nye muligheter velter inn i ...
  • Two teams - the power of group dynamics 

   Forsdahl, Stein Hatlem; Sjøvold, Endre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper reports findings from a pilot study regarding the marked differences in academic and extracurricular performance in two teams at the Royal Norwegian Naval Academy. The findings suggest that intelligence (IQ) or ...
  • Utvikling og vekst 

   Forsdahl, Stein Hatlem; Espevik, Roar (Book, 2021)
   Tema for dette nummer er utvikling og vekst. Forsvaret er helt avhengig av at personellet utvikler seg over hele karriereløpet. Det å hele tiden lære både som person, team og organisasjon sikrer at vi ikke får den sure ...