• Beskyttelse av sivile. POC-sites i Sør-Sudan. 

      Berg, Ida; Bråthe, Tina Emilie Østre; Gjervan, Jenny Persen (Bachelor thesis, 2024)
      Temaet for oppgaven er Forente Nasjoners (FN) arbeid med fredsbevarende operasjoner. Siden 1948 har FN deltatt i 71 forskjellige operasjoner rundt om i verden som går under paraplybegrepet fredsbevarende operasjoner. I dag ...