• Fra FN til NATO: Norske styrker som eksportvare? 

   Bjørgo, Petter (Militære studier;6, Others, 2014)
   Most studies on Norwegian troop contributions to multinational operations have focused on the Norwegian armed forces taking part in missions abroad. This study, covering the time span 1990-2013, limits itself to cases where ...
  • Internasjonale operasjoner: hvorfor har Norge takket nei? 

   Bjørgo, Petter (Master thesis, 2014)
   Studier av politiske beslutninger relatert til deltakelse i internasjonale operasjoner, har til nå konsentrert seg om de faktiske bidragene Norge har stilt med. Denne studien setter søkelyset på forespørsler om styrkebidrag ...