• Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeid 

   Allers, Robin (IFS Insight;2/2018, Report, 2018)
   Høsten 2017 inngikk Norge og Tyskland et strategisk samarbeid om maritimt forsvarsmateriell, som kan bli et eksempel til etterfølgelse. Hovedpunkter i rapporten: Sammenfallende interesser og syn på sikkerhetspolitiske ...
  • Tysklands bidrag til internasjonal krisehåndtering 

   Allers, Robin (IFS Insights;1, Others, 2013)
   Denne studien tar utgangspunkt i Berlins håndtering av krisene i Libya og Mali for å belyse hvordan Tyskland har utviklet seg som sikkerhetspolitisk aktør siden gjenforeningen i 1990, og hva denne utviklingen betyr for ...