• Utveckla eller avveckla? Sverige och Comprehensive Approach 

      Abrahamsson, Stefan (Master thesis, 2012)
      Uppsatsens syfte är att beskriva på vilka arenor som Sverige kan förbättra sin förmåga att bidra till Comprehensive Approach (CA) vid komplexa internationella operationer. För att kunna identifiera vad som kan förbättras ...