• «Best Practice» av visualisering for militære flygere 

      Sindre Sundhaugen; Østheim, Egil Markus (Bachelor thesis, 2023)
      Ønske om å skrive om visualisering kommer også av oppfatningen av at det er få oppgaver som sier noe om hvordan visualisering bør/ikke bør anvendes, spesielt blant militære flygere - en såkalt «best practice» av visualisering. ...