• Nye utfordringer i nord: Kystvakten i nordområdene 

      Østhagen, Andreas (IFS Insights;2, Others, 2014)
      Den maritime aktiviteten i Arktis er økende. Som en konsekvens er det satt fokus på beredskapsaktiviteter og suverenitetshevdelse i regionen. I all hovedsak er det de arktiske kyststatenes kystvakter som en del av, eller ...