• China–India Nuclear Rivalry in the 'Second Nuclear Age' 

   Kampani, Gaurav (IFS Insights;3, Others, 2014)
   In the last quarter century, Asia has become home to four modernizing nuclear weapon powers (China, India, Pakistan, and North Korea) and is now the epicenter of the “second nuclear age.” There is a growing belief that ...
  • Geopolitics and Middle East conflict 

   Macdonald, Hugh (Forsvarsstudier;6, Others, 2002)
  • Kampdroner - er fremtidens offiserer forberedt? 

   Samsonsen, Runar (Bachelor thesis, 2022)
   Denne studien har til hensikt å belyse den teknologiske utviklingen av kampdroner i Russland i dag, samt å vurdere om OPS2201 delemne 2: Militær teknologi og innovasjon på Krigsskolen utdanner kadettene tilstrekkelig ...
  • USA og Nato etter 9/11 

   Dalane, Jo Sølve Aadland (Oslo files;5, Others, 2011)