• Trenger Luftforsvaret militære flyteknikere? 

      Paulsen, Harald (Master thesis, 2014)
      Forsvaret bemannes i dag av omlag 1/3 sivilt- og 2/3 militært ansatte. Mange avdelinger består av en blanding av sivilt og militært personell. Innretningen er i stort uendret fra mobiliseringsforsvaret, men uten at det ...