• Ei historisk-strategisk analyse av skandinavisk sjømakt, 1522-1814 

      Strømmen, Tor Ivar (Master thesis, 2016-05-18)
      Utan kjennskap til sjømaktene sine strategiske føremål og føresetnader, så vil ei framstilling av sjøkrigshistoria vere overflatisk, tilbakeskodane og utan fullverdig eller truverdig forklaringsverdi. Ein har då berre ei ...