• Operasjonell ledelse av politiinnsatsen. Samordning i akuttfasen 

      Zeiner, Lars (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven tar for seg politietatens ledelse av alvorlige hendelser eller kriser, der et eller flere politidistrikter utfordres på kapasitet og kompetanse og der behovet for nasjonal samordning og prioritering oppstår. ...