• Lederskap, makt og cyber 

      Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
      Militære operasjoner beskrives som stadig mer komplekse. I denne teksten drøftes cyberdomenet som drivkraft for denne utviklingen. Det argumenteres for at cyberdomenet har betydning for organisering av stridskreftene innen ...