• Norske spesialstyrker i endring: Kommando og kontroll (K2) 

      Alne, Johan (Master thesis, 2015)
      Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvilke modeller for kommando og kontroll (K2) av norske spesialstyrker som er realiserbare, og er en komparativ analyse av tre ulike modeller for operativ ledelse av norske ...