• «Integrated Mission UNFICYP» 

      Aandahl, Kristian Lindh; Bäckström, Johanna; Misund, Tobias Simonsen (Bachelor thesis, 2023-03)
      Hensikten med denne oppgaven er å se på hvordan ledere i UNFICYP jobber for å oppnå en helhetlig tilnærming i tråd med sentrale prinsipper for «Integrated Missions». Denne tilnærmingen har til hensikt å forene innsatsen ...