• Skyting i skrått terreng 

      Holtane, Halvard (KS fagrapport;3/2010, Research report, 2010)
      Hensikten med denne rapporten er å gi bidrag til forståelsen av hva som i hovedsak forårsaker endringer i prosjektilbanens form ved skyting i skrått terreng og forslag til hvordan en kan ta hensyn til dette i felt. Første ...