• Automatisering av Etterretningsvurdering Trinn 2 for MilGeo i Hæren 

      Ahmed, Aqeel; Strand, Henrik Østmoe; Waal, Kjetil (Bachelor thesis, 2014-10-30)
      Utviklingen innen fagfeltene Informasjonsteknologi (IT) og Geografiske Informasjonssystemer (GIS) er stor og med dette åpnes mange muligheter for MilGeo i Hæren. HVS ser muligheten til å automatisere en del av arbeidsprosessene ...