• NATOs C-IED-doktrine : Doktrineutvikling under pågående operasjoner 

      Børresen, Frank R. (Master thesis, 2018)
      Militære doktriner kan kort sies å være hvordan militærmakten skal anvendes for å nå politiske målsetninger. Denne studien undersøker hva militære doktriner er og hvordan de kan studeres. Videre utforsker oppgaven hva ...