• Mot : en kvantitativ undersøkelse av fenomenet mot 

      Haug, David Adrian (Bachelor thesis, 2017)
      Gjennom denne studien er det utviklet en norsk skala som måler egenskapen mot. Skalaen består av 33 påstander og utgjør den norske skalaen HeroSPEC (Social, physical, emotion, courage). Hensikten er at den kan brukes i ...