• En undersøkelse av hva som bidrar til motivasjon og jobbtrivsel blant grenaderene i KP3, Sanitetsbataljonen 

   Sigersvold, Andrea (Bachelor thesis, 2018)
   Jeg har foretatt en kvalitativ undersøkelse blant grenaderene i Sanitetskompani 3 med mål om å kartlegge hva som fører til motivasjon og trivsel på arbeidsplassen. I drøftingskapittelet er funnene kategorisert ut i fra ...
  • Grenaderer i Hæren 

   Gustavsen, Elin; Stefan, Johannessen (IFS Insights;2, Others, 2012)
   This issue of IFS Insights presents findings from a survey of contracted personnel in the Norwegian Army. The personnel were asked various questions about their views on the present contract regime and potential changes ...