• Måling av fartøys elektriske signatur og miljømessige påvirkninger 

      Brennesvik, Helene Sundby (Bachelor thesis, 2016-06-15)
      Elektrisk signatur er det elektriske feltet et fartøy genererer rundt seg på grunn av de galvaniske egenskapene til metallene det er bygget av. Et elektrisk felt kan ikke måles, på lik linje med et gravitasjonsfelt, men ...