• Fremtidig funksjonell kultur i Luftforsvaret - Command-teamets rolle 

      Mikalsen, Hanna Sesselja (Master thesis, 2019-12)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan Luftforsvarets command-team på toppnivå opplever sitt eget fokus på kultur i de ulike omstillingene gjennom problemstillingen «Hvordan opplever Luftforsvarets command-team ...