• Automatisering av arbeidsprosesser for MilGeo-operatører 

      Fjetland, Magnus; Wesche, Martin (Bachelor thesis, 2014-10-30)
      Arbeidsbelastningen på MilGeo‐personell er stor, særlig ved utenlandsmisjoner (PRT Maimanah, 2010). Mange av oppgavene som utføres av MilGeo‐personell er rutineoppdrag, både på øvelser og oppdrag, i innland og utland. Det ...