• Avstand og nærhet som militæretisk utfordring 

   Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse ...
  • God når det gjelder? Søken etter nye svar på gamle spørsmål 

   Espevik, Roar; Olsen, Olav Kjellevold; Brunstad, Paul Otto; Jacobsen, Jan O.; Krabberød, Tommy; Nissestad, Odd Arne; Waaler, Gudmund (Book, 2018-05)
  • Moral stress and coping: relationship with long-term positive reactions and PTSD indication in military personnel 

   Larsson, Ulf Gerry; Nilsson, Sofia; Johansen, rino; Waaler, Gudmund; Hyllengren, Peder; Ohlsson, Alicia (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This study investigates the relationship between moral stress reactions and resulting coping efforts in severely morally challenging situations. Long-term positive reactions and post-traumatic stress disorder (PTSD) ...
  • Moralisk stress - professionella möten med moraliskt laddade situation 

   Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia; Waaler, Gudmund (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I den här artikeln beskrivs den moraliska stressreaktionens karaktär och hur den påverkas av individuella och kontextuella förhållanden. Vi presenterar ett antal starkt moraliskt stressande situationer som professionell ...
  • Å ta liv i kamp. - En operativ, moralsk og psykologisk utfordring 

   Waaler, Gudmund; Monsen, Rolf Eivind; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I denne studien kartlegger vi hvordan det oppleves å ta liv i kamp. I forlengelse av det drøfter vi hva som skal til for å bli i stand til å drepe i skarpe operasjoner. Studien viser at soldater ikke opplever moralsk stress ...